You are currently viewing Jab sy mayar -

Jab sy mayar

famous ghazals in urdu -

Ghazal

famous ghazals in urdu

jab sa mayar bas sem o Zar ho Gai
Badnasb Sahar ma matabar ho gai

Hath sa jab tasnah ka Daman chota
Jo mernr tha sag sa badtar ho gai

Adal o insaf kocho ma bakna laga
Maflis o ba kasah darbadar ho gai

Moft ma janki mamos chanana ko thi
Zab Bazar ya dhak kr ho gai

Jism samnan haz o tarb ban ga
Dhag bhi ba baso ka Khabar ho Gai

Ghar leya jhut na zaviya is qadar
Haq ka sab qaida ba asar ho gai

Haq ka ahsas mushkil laga jis qadar
Log safaq bhi isqadar ho gai

famous ghazals in urdu

Leave a Reply